Ta kontakt 

Kontakt Mail:   Spillumbat@havneweb.no

 

Leder:                                                                               

Lorents H. Blomseth                                                   

E:post:  blomseth@laboremus-thule.no              

Tlf:  926 12903                                                               

 

Regnskap - Kasserer                                              Utleie av klubbhus (Båthuset) 

Øyvind Holte                                                           Bodil Sofie Hanssen

E-post:  oyvind.holte@ntebb.no                           E-post:  hanssenbodil@outlook.com

Tlf:  907 91201                                                        Tlf:  952 74182


Søknad om båtplass og utleie av klubbhus søkes via hjemmeside:      www.spillumbat.no