Ta kontakt 

Kontakt Mail:   Spillumbat@havneweb.no

 

Leder:                                                                               Tildeling av båtplass:

Lorents H. Blomseth                                                   Geir Edvardsen

E:post:  blomseth@laboremus-thule.no              E.post:  geir.edvardsen@ntebb.no

Tlf:  926 12903                                                               Tlf:  951 16087

 

Regnskap - Kasserer                                               Utleie av klubbhus (Båthuset):

Øyvind Holte                                                           Tove Nyborg

E-post:  oyvind.holte@ntebb.no                           E-post:  tove.nyborg@namsos.kommune.no

Tlf:  907 91201                                                        Tlf:  970 54146