Drivstoffanlegg

Øyvind Holte, 12. October 2022


85692ab4 e96d 4256 b7dd 5336bf20e580

Drivstoffanlegget skal nå fungere etter forutsetningen ettersom sluttservice nå er foretatt. Tidsgrense for igangsetting av fylling er satt til 3 min. og kvitteringsterminal er skiftet. Hendelser som skulle oppstå bes varslet til tlf   908 50549  eller   907 91201. Husk å låse luke til terminal etter avsluttet fylling.

PS  Kun medlemmer med fast båtplass har tilgang til å fylle drivstoffTilbake