Kontaktinformasjon:

Bemannet Kontortid: tirsdager 1700 – 1900,

Tlf  412 55 078

eventuelt ring vår service telefon 406 03 551.

 post@stabat.no

.......................................................................................................................................................................................................

Kransjef:
Hans Peter Hansen - Krantlf. 90 56 77 68

Mastekran:

Dag Tungvåg – 97 05 79 78

Leder Båtplassutvalget:
Steinar Rosenvold. Mobil 41 377 156

Leder Havneutvalg:
Tore Sveinson. Mobil 90 888 940 
Fungerende Leder:

Tore Sveinson, Mobil 90 888 940

Kasserer:
Gunnar Nilsen. Mobil 93 40 39 50

Sekretær/ Webadministrator/ Facebook:
Kjersti Nysted Mobil 97 53 04 20

Øvrige styremedlemmer:
Hans Peter Hansen. Mobil 91 55 32 01
Anette Stalsberg. Mobil 481 59 391

Varamedlemmer:
Roy Grant Andersen. Mobil 48 44 04 98
Helge Hansen. Mobil 45 688 331