Kontaktinformasjon:

Bemannet Kontortid: tirsdager 1700 – 1900,

Tlf  412 55 078

eventuelt ring vår service telefon 406 03 551.

 post@stabat.no

Postadresse: Postboks 104, 3291 STAVERN

Besøksadresse: Båtveien 3

.......................................................................................................................................................................................................


Kransjef:
Petter Aas. Mobil 93 256 883

Krantlf. 90 567 768

Mastekran:

Dag Tungvåg. Mobil 97 057 978

Leder Båtplassutvalget:
Steinar Rosenvold. Mobil 41 377 156

Leder Havneutvalg:
Harald Johansen. Mobil 90 766 705

 

 
Leder:

Tore Sveinson. Mobil 90 888 940

Kasserer:
Truls L Arnesen. Mobil 41 505 060

Sekretær/ Webadministrator/ Facebook:
Kjersti Nysted Mobil. 97 530 420

Øvrige styremedlemmer:
Roy Grant Andersen. Mobil 48 44 04 98
Ronny Mathiesen. Mobil 99 284 247

Varamedlemmer:
Sondre Andersen. Mobil 97 110 679