havna_stort bilde

Vår havn er i Stavern, Larvik kommune. Havnen ligger som en naturlig lagune mellom Risøya og fastlandet, like ved Stavern gjestehavn. Stavern båtforening har ansvar for drift og vedlikehold av en småbåthavn med 757 båtplasser fra 2 til 4,5 meter bredde som alle leies ut som faste plasser til privatpersoner med bopel/ feste eller skjøte på eiendom i Larvik Kommune.

Båtplassene er ved flytebrygger og faste brygger langs land eller molo. Båtene i havna er småbåter beregnet for bruk i kystnære områder. Maksimal størrelse er 13m.

Se flott film fra hele havna i Stavern på Facebook - Trykk på lenken- Laget av Lasse Aas!

Stavern Båtforening ble stiftet i 1958 og har hatt ansvar for drift og vedlikehold av havna siden 2004.
Våren 2020 inngår båtforeningen en langsiktlig Grunnleieavtale med Larvik havn på 15 år med opsjon 5 + 5 år.
På den måte trygges borgerne av Stavern og Larvik med langsiktlig tilgang til småbåtplass og -drift.

Våre medlemmer møtes ofte i klubbhuset for en god prat, avtale med kontoret. Der har medlemmene også tilgang til toalett og dusj.

Stavern Båtforening leier ikke ut båtplasser til firma. Firma henvises til Larvik Havn som disponerer et eget område for slik leie på Floskjær moloen.

For vinteropplag er det plass til inntil 200 båter på land og ca. 20 båter i boblehavn.

Aktiviteter i sommerhalvåret er i hovedsak båtbruk, noe opptak av båter for vedlikehold/reparasjon. Høst, vinter og vår består aktiviteten av opptak av båter for rengjøring og vinterlagring, eieres eget vedlikehold av båtene med sjøsetting i april/mai.

Opptak og utsetting av båter kan foregå ved hjelp av fastmontert kran (4 t), og på-/avkjøringsrampe/-slipp. Vi har også egen mastekran for seilbåter. Det foregår ikke kommersiell båtrelatert aktivitet i eller fra denne havnen ( verksteder, utleie, charter, o. l. ), men båteier kan selv leie inn profesjonelle aktører til arbeider som må utføres på stedet. Havnen har ikke anlegg for drivstoff fylling. Det finner du like ved, i gjestehavna. Stavern båtforening har ikke miljøstasjon, så vi tar med avfallet hjem. :)

Vi har eget område for parkering av båthengere og langtidsparkering av båteieres bil.

Fasiliteter
Strøm
Toalett