Her kan du søke om båtplass

Båthavna har 3 brygger

Tildeling av plasser vil skje på vårparten, og da etter ansiennitets prinsippet. De som får tildelt plass vil få tilsendt informasjon om dette via epost og/eller tekstmelding.

Oppgitt maks bredde i de forskjellige kategoriene er IKKE lysåpning, men målt fra senter på utliggere. Plassene varier noe innen hver kategori. For eksempel, så vil en Kat 3 være 3.5m +/÷ 5%. Så husk derfor å søke på tilstrekkelig bredde. Husk også å oppgi reell lengde og bredde på båt slik at vi kan tilpasse dette best mulig når vi fordeler plasser.