Styret i Ulsteinvik Småbåtlag

§ 10 Styret er foreningens høgaste myndighet mellom årsmøta.
§ 11 Styret har bevilgende myndighet, og er økonomisk ansvarlig overfor årsmøtet.

 Ulstein Småbåtlag har som formål:

a) Skaffe båtplassar til lagets medlemmar
b) Fremme interessa for båtsporten
c) Så langt mulig ivareta det enkelte medlems interesser

Send mail til styret: TRYKK HER

Styreleder :       Lidbjørn Vattøy               tlf 99258489
Styremedlem:  Kjell Lunde                        tlf 91752895
Styremedlem:  Kurt Håvard Skeide        tlf 48226801
Styremedlem:  Bjørn Dybhavn                 tlf 95923295
Styremedlem:  Jarle Frøystadvåg           tlf 95761585