Velkommen til Vorma Båtforening

Velkommen som medlem hos oss i Vorma båtforening. 


Når du har fått tildelt plass og faktura betalt kan du få nøkkelbrikke til portene om ikke annet er avtalt.

Ta kontakt med Havnesjef eller bryggesjef i en av havnene for å avtale tid for en omvisning og tildeling av kodebrikke til portene.

Kodebrikkene er til lån så da du ikke skal være medlem hos oss med båtplass må den leveres tilbake. Vi koder de om, så ny bruker kan få den. Må ta gjenbruk da disse små brikkene er dyre i innkjøp.

På din side her i havneweb vil du finne nyttig informasjon. Her finner du blant annet koden til døra på husbåten som er kjekk å ha.
Du finner også info om ditt medlemskap i Kongelig Norsk båtforbund og info om medlemsfordeler både der og lokalt hos oss . Se Nytt fra KNBF og i Nyheter fra havna.

Vi håper dere finner Havneweb som ett nyttig verktøy og legger inn bilde av deg og din skute så vi i styret kan kjenne igjen både fjes og navn da vi treffes. 

Mvh Styret VBF

 

 

%E3%98rbekk

                                                                     Bildet: Ørbekk/ Støjordet Båthavn

 

husb%E3%A5t 

                                    Bildet: Brygge 2 i Sundet der Klubbhus/Husbåten til alle medlemmene er.

 

 

                                                                     vimpel 2