Kontaktinfo

Vår Postadresse er:

Andelva Båtforening

Postboks 135

2071 Råholt

Kontortiden i år vil være 10 og 11. mai, kl 18-20.

Alternativ til å møte opp i kontortiden, vil være å sende e-post til post@andelva.no Innkomne e-poster behandles og besvares minst en gang pr uke.