Andelva båtforening - 49 år i 2023

 

 

ABF ble stiftet i 1974 og har blitt en stor forening med omlag 400 medlemmer.
Vi er lokalisert i Eidsvoll kommune ved utløpet av Hurdalsjøen.
Vår hovedoppgave er å drifte båthavnene Merra og Borgerstua på vegne av våre medlemmer.

Fasiliteter
Kloakktømming
Toalett