1. november går fristen ut for å fjerne fortøyning på bryggene

Jarl Arne Rønning, 29. October 2022


Vi sender herved ut en påminnelse om at fristen nærmer seg for å fjerne alle former for fortøyningstau, kjettinger, låsewire, fjærsystemer og andre løse gjenstander som er eller kan være til hinder for en eventuell brøyting av brygge/utriggere om det skulle bli en snørik vinter.

Arbeidsgruppa vil i løpet av uke 44/45 gå en runde og klippe vekk og fjerne det som måtte være igjen etter denne fristen for å klargjøre bryggene til vinteren.

I tillegg vil det i henhold til infosak på årsmøtet bli utstedt ett gebyr på 500.- pr. bryggeplass der slikt utstyr fjernes av oss.  Dette utstyret er også å anse som tapt.

Skulle det være gode grunner for at fristen ikke kan overholdes, vennligst send en henvendelse til post@andelva.no.

Mvh. StyretTilbake