Høstdugnad 9. september

Pir 2 innkalles til årets høstdugnad er planlagt å avholde 9. september kl 18.00

 

_____________________________________________________

 

Arås Båtforening arrangerer sikkerhetsdag åpen for alle! 

Husk dugnaden

Vi minner om årets dugnad som er satt opp til følgende datoer:

Pir 1: 3. juni 2019
Pir 3: 4. juni 2019

Årsmøte Arås Båtforening
13. mars på VIA Færder

Møtested: Kirkeveien 273, Nøtterøy

Møtet starter kl 18.00

Innkalling kommer på mail.

Påmelding med fullt navn og båtplassnummmer til post@araas.no.
Alternativt SMS til 414 14 288.

Påmeldingsfrist 1. mars

Servering som vanlig. 

Saker til årsmøtet må være skriftelig til styret i hende innen 26. februar.

Vel møtt!

 

Har du lyst til å bidra og ta verv i båtforeningen

Vi skal snart ha årsmøte og valgkomiteen er i gang med sitt arbeid med å finne nye medlemmer til å ta verv. Vi søker kandidater til verv og oppfordrer medlemmer til å bidra for båtforeningen, for at vi kan fortsette det gode arbeidet som er lagt ned i havna vår. 

Ta kontakt med valgkomiteen/ Ved Morten Jensen TLF 91357870 eller mortenjensen1@live.no

Vennlig hilsen valgkomiteen Morten , Per og Trond


 

 

Arås Båtforening støtter Tjøme og Hvasser Røde Kors hjelpekorps

i arbeidet med å gjøre skjærgården sikker for våre medlemmer og almenheten. Dette er et ledd i å fokusere på sikkerheten i vår båthavn. Resultatet av arbeidet presenteres på nyåret for alle medlemmer.

Ønsker du mer info om saken  Se TB.no, eller kontakt styret.rodekors

HØSTDUGNAD 10. september

Leietagere av båtplasser på PIR 0 kalles inn til høstdugnad kl 18.00.

Ta med kost, spade eller rake.

 

 

Båthengere og joller må fjernes fra opplagsplassen

Kommunen skal opparbeide parkeringsplass i forlengelse av opplagsplassen mot Berganveien. Alle joller og båthengere må være fjernet innen 1. juni. Dersom henger eller jolle ikke hentes, står eier for kostnadene for fjerning og eventuell avhending.

 

DUGNAD 

Det blir dugnad for å gjøre området ved båtforeningen vakkert til sommeren.

4. juni kalles PIR 2 inn til dugnad
5. juni kalles PIR 4 inn til dugnad

Velkommen!

img_1808.jpg


Båtforeningen frykter søppelproblemer i sommer

Styret i foreningen frykter at søpplet vil flyte på Arås når feriefolket og den forventede trafikken ut til øyene kommer. Båtforeningen har i dag en container hvor medlemmene kan deponere søppel etter båtturen. Denne containeren er låst og den er ikke ment for andre. Problemstillingen er tatt opp med kommunen.
Vi oppfordrer alle til å holde det pent og at søppelet legges i søplebøttene, eller rett og slett tar sitt søppel med hjem.

 

Årsmøte i båtforeningen ble avholdt i Sparebankens lokaler torsdag kveld den 15. februar

Med 59 medlemmer med stemmerett. Ledet Børre Wilhelmsen som er leder i båtforeningen møtet igjennom årsberetning, vedteksendringer og saker innkommet fra medlemmene og budsjett. Tom Olaf Kjær og Elisabeth Ness fortalte om prosessen forhandlingsutvalget har hatt med kommunen for å få til nye avtaler for båtforeningen.

venstre bilde: Henrik Westby fortalte med bilder hvordan den nye opptaksbrygga har blitt bygd på dugnad.

img_1332img_1333

img_1341img_1347

Venstre bilde: Fra styret takker Nina Bjørnstad og Bjørn Drangevåg av og går ut av styret. Magne Mortensen takket av som pirsjef. Høyre bilde: Svein Hermansen kåserer om Oslofjorden og historien på fjorden.

Styret takker for fremmøte

 

Husk å melde deg på årsmøtet

Husk å melde at du kommer på årsmøtet.

påmelding til telefon 41414288

HUSK ÅRSMØTET!

torsdag 15.februar 2018  kl 1800 Sted Sparebank 1, Teie torg

Saker som ønskes tatt opp i årsmøtet må sendes skriftlig til styret innen 08.02.2018.

Enten til post@araas.no, eller i vanlig post til Arås båtforening,  pb. 30, 3139 Skallestad.

Det vil bli sendt ut e-post til alle medlemmer med info om saker, agenda for årsmøtet 2017, samt styrets årsberetning. Dette vil også kunne finnes på Havneweb.

 

Det blir servert pizza og ”kjørepils” og mineralvann.

Av hensyn til bestilling av mat ber vi om en påmelding til telefon 41414288 eller meld deg på ved å sende sms til samme nummer

 

Etter den formelle delen av møtet vil det bli en fortsettelse av foredraget Svein Hermansen begynte på i fjor om Mellem Bollæren. I år vil han fortelle om den øvrig del av Færder nasjonalpark og om vår lokale kystkultur i ytre Oslofjord.

Vennlig hilsen styret

 

Har du lyst til å bidra og ta verv i båtforeningen

Vi skal snart ha årsmøte og valgkomiteen er i gang med sitt arbeid med å finne nye medlemmer til å ta verv.
Vi søker kandidater til vervet kasserer , pir sjef for pir 1 og et medlem av valgkomite.

Valgkomiteen oppfordrer medlemmer til å bidra for båtforeningen, for at vi kan fortsette det gode arbeidet som er lagt ned i havna vår.

Ta kontakt med valgkomiteen/ Ved Morten Jensen TLF 91357870 eller mortenjensen1@live.no

God Jul hilsen valgkomiteen Morten , Per og Trond