Opplag i Arås
Kjære medlem i Arås båtforening.

Høsten nærmer seg og mange har begynt å tenke på vinteropplag av båten allerede. Vi har justert noe på opplagsrutinene fra sist år og det er tatt hensyn til innspill fra de av dere som har kommet med det. Som du vil se består opplagsplassen av tre soner; A, B og C. De to første er tiltenkt medlemmer. Sone C er tiltenkt ikke-medlemmer som ønsker å leie vinteropplags-plass. Ikke-medlemmer betaler kr. 80 pr fot.
Det er tre kategorier innenfor hver sone; 
Blå= opptil 20 fot 
Grønn= fra 21-25 fot 
Gul=fra 26-28 fot
Hvit=fra 29-38 

Om du ønsker å benytte deg av opplag på Arås, gjelder følgende rutiner:1. Opptak kan gjennomføres etter høstdugnaden som iår skal være onsdag 9. september. Det betyr at det åpnes for opptak fra og med 10. september. 

2. Plass velges ut fra hva som er ledig når du skal ta opp. Plassoversikten henges opp på vaktbua med nummer på de forskjellige plassene. Vedlagt følger oversikten så dere kan se hva som gjelder. 

3. Opplagsutstyr kan legges ut på plassen du velger dagen før opptak. Ikke før. Vi henstiller alle til å plassere båtene ved neste mulige ledige plass i den sonen som gjelder for deg. På denne måten sparer vi plass. 

4. Det skal være maks 1 meters mellomrom mellom båtene.

5. Båtene skal merkes med nummerplater som ligger i vaktbua. Velg det nummeret som gjelder for plassen du har valgt og heng det godt synlig på båten. Kryss i tillegg av på plassoversikten på den plassen du har valgt. Plassoversikten ligger i vaktbua.

6. Skjema med navn og nummer, samt båttype og størrelse skal fylles ut og legges i vaktbua samme dag som båten tas opp. Skjemaene ligger lett tilgjengelig i vaktbua ved siden av nummerplatene.

Ved spørsmål, kontakt Ben Helge Eriksen benhelge@gmail.com eller tlf 92056920

Styret.


opplagskart 


Ønsker du å padle i skjærgården

Vær så god!

Her har vi 7 store og 3 små kajakker til utleie. Prisen for utleie er kr 100,- pr. dag og kr 500,- pr. uke.Vi benytter vipps.Kajakkene er i konteineren på parkeringsplassen. Følg instruksjoner på plakat festet på døren.  GOD TUR!

skjermbilde 2020 07 08 kl. 15.58.07Ønsker du å padle i den flotte skjærgården vår.Vær så god! Her har vi 7 store og 3 små kajakker til utleie.Prisen for utleie er kr 100,- pr. dag og kr 500,- pr. uke.Vi benytter vipps.Kajakkene er i konteineren på parkeringsplassen. Følg instruksjoner på plakat festet på døren.GOD TUR!

HUSK Dugnad i båthavna 8. juni 2020 

 Dugnaden gjelder pir 4.

På grunn av koronasituasjonen må dugnaden organiseres iht myndighetenes smittevernstiltak.

Dugnaden starter kl 18.00

img_1372 

screenshot 2020 03 24 at 18.43.00Styremøte i ny form

Styremøtet 24. mars ble avholdt som et Teams møte. Agendaen bestod av 21 punkter, så det var ikke et kort møte heller.

Veldig spennende og veldig effektivet i disse Corona tider. For mer utfyllende artikkel se Nytt fra havna inne på Havneweb. Innlogging kreves.


 

 

Årsmøte

Godt nytt år!

26. februar er datoen og årsmøtet holdes igjen i VIA Færder sine lokaler på Kirkeveien 273. Årsmøtet starter kl 18.00.

På årsmøtet skal budsjett vedtas og det skal tas mange beslutninger om foreningens fremtid. Det er også valg av nye tillitsmenn og kvinner.

Valgkomiteen er i gang med sitt arbeid og det er bare å kontakte de hvis du ønsker å ta et verv.

 

Vel møtt!

Hilsen Styret

Verv i båtforeningen

Valgkomiteen søker etter personer som kan ta verv i båtforeningen i 2020 og 2021

Vi  søker en person som kan være Havnekontakt.  Vi trenger også ny kasserer og vi trenger et varamedlem. For informasjon om vervene bes du ta kontakt med  valgkomiteen ved Morten Jensen Tlf 91357870 eller mortenjensen1@live.no.

Høstdugnad 9. september

Pir 2 innkalles til årets høstdugnad er planlagt å avholde 9. september kl 18.00

 

_____________________________________________________

 

Arås Båtforening arrangerer sikkerhetsdag åpen for alle! 

Husk dugnaden

Vi minner om årets dugnad som er satt opp til følgende datoer:

Pir 1: 3. juni 2019
Pir 3: 4. juni 2019

Årsmøte Arås Båtforening
13. mars på VIA Færder 2019

Møtested: Kirkeveien 273, Nøtterøy

Møtet starter kl 18.00

Innkalling kommer på mail.

Påmelding med fullt navn og båtplassnummmer til post@araas.no.
Alternativt SMS til 414 14 288.

Påmeldingsfrist 1. mars

Servering som vanlig. 

Saker til årsmøtet må være skriftelig til styret i hende innen 26. februar.

Vel møtt!

 

Har du lyst til å bidra og ta verv i båtforeningen

Vi skal snart ha årsmøte og valgkomiteen er i gang med sitt arbeid med å finne nye medlemmer til å ta verv. Vi søker kandidater til verv og oppfordrer medlemmer til å bidra for båtforeningen, for at vi kan fortsette det gode arbeidet som er lagt ned i havna vår. 

Ta kontakt med valgkomiteen/ Ved Morten Jensen TLF 91357870 eller mortenjensen1@live.no

Vennlig hilsen valgkomiteen Morten , Per og Trond


 

 

Arås Båtforening støtter Tjøme og Hvasser Røde Kors hjelpekorps

i arbeidet med å gjøre skjærgården sikker for våre medlemmer og almenheten. Dette er et ledd i å fokusere på sikkerheten i vår båthavn. Resultatet av arbeidet presenteres på nyåret for alle medlemmer.

Ønsker du mer info om saken  Se TB.no, eller kontakt styret.rodekors

HØSTDUGNAD 10. september

Leietagere av båtplasser på PIR 0 kalles inn til høstdugnad kl 18.00.

Ta med kost, spade eller rake.

 

 

Båthengere og joller må fjernes fra opplagsplassen

Kommunen skal opparbeide parkeringsplass i forlengelse av opplagsplassen mot Berganveien. Alle joller og båthengere må være fjernet innen 1. juni. Dersom henger eller jolle ikke hentes, står eier for kostnadene for fjerning og eventuell avhending.

 

DUGNAD 

Det blir dugnad for å gjøre området ved båtforeningen vakkert til sommeren.

4. juni kalles PIR 2 inn til dugnad
5. juni kalles PIR 4 inn til dugnad

Velkommen!

img_1808.jpg


Båtforeningen frykter søppelproblemer i sommer

Styret i foreningen frykter at søpplet vil flyte på Arås når feriefolket og den forventede trafikken ut til øyene kommer. Båtforeningen har i dag en container hvor medlemmene kan deponere søppel etter båtturen. Denne containeren er låst og den er ikke ment for andre. Problemstillingen er tatt opp med kommunen.
Vi oppfordrer alle til å holde det pent og at søppelet legges i søplebøttene, eller rett og slett tar sitt søppel med hjem.

 

Årsmøte i båtforeningen ble avholdt i Sparebankens lokaler torsdag kveld den 15. februar

Med 59 medlemmer med stemmerett. Ledet Børre Wilhelmsen som er leder i båtforeningen møtet igjennom årsberetning, vedteksendringer og saker innkommet fra medlemmene og budsjett. Tom Olaf Kjær og Elisabeth Ness fortalte om prosessen forhandlingsutvalget har hatt med kommunen for å få til nye avtaler for båtforeningen.

venstre bilde: Henrik Westby fortalte med bilder hvordan den nye opptaksbrygga har blitt bygd på dugnad.

img_1332img_1333

img_1341img_1347

Venstre bilde: Fra styret takker Nina Bjørnstad og Bjørn Drangevåg av og går ut av styret. Magne Mortensen takket av som pirsjef. Høyre bilde: Svein Hermansen kåserer om Oslofjorden og historien på fjorden.

Styret takker for fremmøte

 

Husk å melde deg på årsmøtet

Husk å melde at du kommer på årsmøtet.

påmelding til telefon 41414288

HUSK ÅRSMØTET!

torsdag 15.februar 2018  kl 1800 Sted Sparebank 1, Teie torg

Saker som ønskes tatt opp i årsmøtet må sendes skriftlig til styret innen 08.02.2018.

Enten til post@araas.no, eller i vanlig post til Arås båtforening,  pb. 30, 3139 Skallestad.

Det vil bli sendt ut e-post til alle medlemmer med info om saker, agenda for årsmøtet 2017, samt styrets årsberetning. Dette vil også kunne finnes på Havneweb.

 

Det blir servert pizza og ”kjørepils” og mineralvann.

Av hensyn til bestilling av mat ber vi om en påmelding til telefon 41414288 eller meld deg på ved å sende sms til samme nummer

 

Etter den formelle delen av møtet vil det bli en fortsettelse av foredraget Svein Hermansen begynte på i fjor om Mellem Bollæren. I år vil han fortelle om den øvrig del av Færder nasjonalpark og om vår lokale kystkultur i ytre Oslofjord.

Vennlig hilsen styret

 

Har du lyst til å bidra og ta verv i båtforeningen

Vi skal snart ha årsmøte og valgkomiteen er i gang med sitt arbeid med å finne nye medlemmer til å ta verv.
Vi søker kandidater til vervet kasserer , pir sjef for pir 1 og et medlem av valgkomite.

Valgkomiteen oppfordrer medlemmer til å bidra for båtforeningen, for at vi kan fortsette det gode arbeidet som er lagt ned i havna vår.

Ta kontakt med valgkomiteen/ Ved Morten Jensen TLF 91357870 eller mortenjensen1@live.no

God Jul hilsen valgkomiteen Morten , Per og Trond