Vi har nye websider, klikk på link: www.arås.no

Alle nyheter og øvrig informasjon vil du finne på www.arås.no eller www.araas.no etter februar 2021.

Det er allikevel noe informasjon og handlinger du fortsatt finner på denne siden:


Søke om båtplass
Hvis du vil søke om båtplass, klikk på "Søk båtplass/ventelister" i menyen på venstre side på denne siden.

OBS!
Alle søkere må være fylt 18 år.

Søker du på leierett til båtplass (medlemskap), såkalt fastplass, gjelder følgende tilleggskrav:

1. Du må ha folkeregistrert bostedsadresse i  Færder kommune
2. Det er kun lov å ha en "fastplass" pr. husstand 

Når du setter deg på venteliste for fastplass eller leieplass hos oss, blir du fakturert et adm.gebyr på kr 150,- 
og deretter et årlig venteliste gebyr på kr 250,-.

SØKERE PÅ LEIEPLASS (SOMMERPLASS) MÅ SØKE HVERT ÅR ETTER 1. SEPTEMBER. TILDELING SKJER ETTER
15. MARS  HVERT ÅR. 


Gjestehavn
Hvis du ønsker å benytte en av våre 9 gjesteplasser for båt, klikk på "Gjestehavn" i menyen på venstre side på denne siden.


Leie kajakk
Hvis du ønsker å benytte en av våre 9 kajakker, klikk på "Utleie" i menyen på venstre side på denne siden.

Leie spyle-/vedlikeholds plass
Hvis du ønsker å leie spyle-/vedlikeholds plass, klikk på "Utleie" i menyen på venstre side på denne siden.


Kontaktinformasjon
Hvis du ønsker kontakt med en i styret, klikk på "Kontaktinformasjon" i menyen på venstre side på denne siden.

Mvh styret i Arås Båtforening