Ansvarsområder 2017

Havnekontakt

Spørsmål vedr daglig drift og behov for vedlikeholdsarbeid, overordnet havnetilsyn

Jan Ole Sørli Styremedlem mobil: 952 46 072 mail: jan.o.sorli@hotmail.no  

Generelle henvendelser

Trine Fosse Sekretær mobil: 414 14 288 mail: trinefm@gmail.com
 

Overordnede spørsmål, klager, helse- miljø- og sikkerhet Større skader/ reparasjonsbehov

Børre Wilhelmsen Styreleder, mobil: 900 55 449 borre@abt.no

Samme som styreleder ved styreleders fravær, webansvarlig

Sam Aasland Nestleder, mobil: 920 26 500 mail: post@2sam.no        

 

Regnskap/økonomi/utbetalinger

Hilde Aasen Kasserer, mobil: 932 17 022 mail: hilde.aasen@siv.no

 

Tildeling av båtplasser (hovedansvarlig) Vaktlister, Fakturering

 Thor Andersen Styremedlem, mobil: 415 72 590 mail: thorandersen17@yahoo.com

 

Verneombud, bestilling av nøkler til vaktbu-avfallscont. strømavtale m/energimåler 

Espen Kamfjord Styremedlem, mobil: 975 15 020 mail: ekamfjo@online.no


Vinteropplag på vannet, feil på trykkvann

Terje Kaltvedt Styremedlem, mobil: 908 71 221mail: terje-ka@online.no

  

Kontakt vedrørende vinteropplag på land

Arve Fure Larsen Varamedlem, mobil: 975 79 320 mail: arve@asvo.no   

 

Interne styreplaner

Rolf Parnemann Varamedlem, mobil: 412 47 801 mail: rolf.parnemann@reglo.no