MOSS MOTORBÅTFORENING`S
STYRE OG KOMITÈ

Leder: Geir Foldvik                                            Tlf.:982 12 086        leder@betongen.no

Nestleder:  Lars Gunnar Andersen Tlf.:              928 20 311        lars@marinetrading.no
Sekretær:   Lasse Foldvik                                        901 35 592        lassefoldvik@gmail.com
Kasserer:  Bertil Knudsen                                       905 47 572        bert-knu@online.no
Styremedlem/hjelpekasserer Cathrine Tuft    904 08 711        c-tuft@online.no
Styremedlem: Dag Roar Kure                               926 69 702        Dag.Roar.kure@moss.kommune.no
Styremedlem: Per Gundersen                              907 43 681        per.gundersen@jotun.no
Varamedlem: Christer Thorvaldsen                    979 56 876        c-thorva@online.no
Varamedlem:Jon Eddie Syverud                          90532705          eddie.syverud@etac.com
Varamedlem:Georg B. Christiansen                    932 56 888       georgbc@online.no
Varamedlem: Ole F. Lûtken                                   924 27 211       olelu@mosseskolen.no

Båtplasskomite:Øyvind Kristiansen Tlf.:            977 05 212       baatplass@betongen.no

Opp / uttakskomite:Fredrik Jensen                    99125349         frikk.jensen@gmail.com
Havnekomite:Roger Jensen                                  926 40 273       jensvat@gmail.com
Hus- og anleggskomite:Tom Johannessen       901 19 862       tom@tr-service.no
Fest/aktivitetskomite:Asbjørn Celius                 980 96 472       akcelius@online.no
Vaktkomite:Thor Arne Dilling                               920 61 335        tad@mwa.no
Valgkomite: Svein Thorvaldsen                            414 00 771        svein@bryggekanten.net

Hus/utleie:Leif Erik Kristoffersen                       922 55 062         leiferikkristoffersen@gmail.com