Søk om medlemskap og båtplass.

 

 Vi tar bare inn medlemer bosatt i kommunene Moss, Våler, Vestby og Råde.