Borg Havn IKS

Adresse: Øraveien 27 – 1630 Gamle Fredrikstad

Telefon: 69 35 89 00

Vakttelefon: 911 17 189

E-post: havneoppsynet@borg-havn.no

Hjemmeside: Borg Havn IKS