Våre kaier og bryggeanlegg

Borg Havn IKS administrerer og forvalter en rekke kaier og bryggeanlegg til bruk for offentlig virksomhet, maritim næring og fritidsbruk. De fleste av våre anlegg er lokalisert på Hvaler, men vi har også enkelte kaier og båtplasser i Fredrikstad og Sarpsborg. Når det gjelder skiptrafikk og større logistikkoperasjoner se våre nettsider borg-havn.no.

Borg Havn har et prissystem basert på en grunnpris pr lengdemeter som reguleres årlig etter konsumprisindeks fra statistisk sentralbyrå. For næringsaktører eksisterer ulike rabattordninger i forhold type næring, kai og lokasjon. Det faktureres merverdigavgift for nærinsgaktører mens fritidsbåter har unntak. Anlegg med langsideplass beregnes ut fra båtens totale lengde + 20%, mens anlegg med front- eller akterfortøyning bregnes i breddemeter målt fra senter til senter på utriggere/tilsvarende. Meterpris for 2022 utgjør kr. 3.054,-. 

Fredrikstad

Fredrikstad kommune og Borg Havn IKS har delt forvaltningsansvar for offentlige kaier og brygger i sentrum. Borg Havn IKS forvalter gjestehavna på Værste, Phønix brygge, Cicignon brygge og Tollboden kai. På Isegran finner vi Maritimt Center som ivaretar gamle trebåtradisjoner samt en rekke mindre kaier og bryggeanlegg forbeholdt fartøy med vernestatus. Hovedkaia sør for fergeleiet i Gamlebyen er i utgangspunktet til fri bruk for av- og påstigning, men kan også benyttes til lengre landligge mot avgift etter egen avtale.  Orlogsfartøy og skoleskip har imidlertid prioritet. 

fredrikstad 3

Hvaler

Hvaler består av  833 øyer, holmer og skjær med et flateinnhold større enn 20 kvm. De største øyene regnet fra vest er Vesterøy, Spjærøy, Asmaløy og Kirkøy. De mindre øyene; Lauer, Herføl, Søndre-Sandøy og Nordre-Sandøy benevnes som de østre øyer og er knyttet sammen via rutegående fergetrafikk. Kommunens sjøområde omfatter offentlig virksomhet, redningstjeneste, losvesen, maritim næring, gjestehavner, fritidsbåtanlegg og marinaer. Borg Havn IKS forvalter og administrerer en rekke av disse både innen maritim næring, offentlig virksomhet og fritidsbruk.

hvaler 4

Sarpsborg

Sarpsborg kommunen har totalt 80 km kystlinje mot Oslofjorden. Kommunens sjøområde er fordelt på Glomma, Tosekilen, Grimsøykilen og Skjebergkilen. Borg Havn IKS forvalter og administrerer arealer som benyttes innen maritim næring, offentlig virksomhet og fritidsbruk. Alvim Havneanlegg er en flerbrukshavn som benyttes av ulike næringsaktører. Tilgang til havneareal på Alvim rettes som forespørsel til Borg Havn IKS, se vår hovedside.

h%E3%B8ysand

 

 

Fasiliteter