Kontaktinformasjon

Vigjavegen 27  7353 Børsa

TLF 907 13 642

post@borsabaatklubb.no

ORG.NR 984935455

ORKDALSBANKEN, KNT:NR 4270 14 21846

 

 

Finn oss på kartet  her