Drøbak båtforening

Postboks 166
1441 Drøbak

Organisasjonsnummer: 994 404 849
Bankkonto:                       5118 05 00786
Epost:                                 post@drobak-baatforening.com

Styret


Tom Kristiansen
Leder og båthavnsjef, m: 907 82 228, e: tom@drobak-baatforening.com

Ståle Jensen
Nestleder; m: 907 30 950, e: stale.jensen@drobak-baatforening.com 

Arild Ek
Kasserer, havnebetjent og kransjef, m: 971 61 596, e: arilek@online.no

Eirik Martin 
Vakt- og dugnadsansvarlig, m: 482 48 719, e: em@drobak-baatforening.com

Øyvind Joar Pettersen
Redaktør for DB`s offisielle Facebook-sider og havnegartner, m: 404 03 185, e: jpetter@online.no


Sander Thorstensen
Museumsbestyrer Maritime Samlinger, m: 901 74 774, e: sander.t@online.no

Terje Bakke Pettersen
Havnebetjent Kommunebrygga, m: 913 97 595, e: terjebp@hotmail.com

Pål Mørk
Styremedlem; m: 995 88 152; e: palmork@gmail.com