Drøbak båtforening

Postboks 166
1441 Drøbak

Organisasjonsnummer: 994 404 849
Bankkonto:                       5118 05 00786
Epost:                                 post@drobak-baatforening.com

Styret


Tom Kristiansen
Formann og båthavnsjef, m: 907 82 228, e: tom@drobak-baatforening.com

Hans Erik Andersen
Nestformann og teknisk ansvarlig, m: 917 52 650, e: hea@drobak-baatforening.com

Arild Ek
Kasserer, havnebetjent og kransjef, m: 971 61 596, e: arilek@online.no

Ståle Jensen
Sekretær og medlemssystem, m: 907 30 950, e: stale.jensen@drobak-baatforening.com

Eirik Martin 
Vakt- og dugnadsansvarlig, m: 482 48 719, e: em@drobak-baatforening.com

Pål Abrahamsen
Bygninger og avtaleansvarlig, m: 900 39 194, e: gylteholmen@gmail.com

Sander Thorstensen
Museumsbestyrer Maritime Samlinger, m: 901 74 774, e: sander.t@online.no

Terje Bakke Pettersen
Havnebetjent Kommunebrygga, m: 913 97 595, e: terjebp@hotmail.com