Drøbak båtforening

Drøbak Båtforening er en ideell organisasjon som har som mål å ivareta medlemmenes interesser, - og derigjennom legge forholdene til rette for et godt maritimt og sosialt miljø som kan skape engasjement formedlemmene.
Alle interesserte med positivt syn på båtliv og havnemiljø i videste forstand kan bli medlemmer i Drøbak Båtforening.Medlemmer plikter å yte sitt beste til foreningens velferd og anseelse.

Drøbak Båtforening har som hovedoppgave å drifte foreningen i samsvar med inngått leieavtale for Drøbak båthavn, Kommunebrygga og Kroketønna 4. Dessuten videreføre oppgaver på Bergholmen etter avtale med Staten v/Forsvarsdepartementet, her representert av Nasjonale Festningsverk som forvalter Forsvarets anlegg på Kaholmene, Bergholmen og Håøya.

Drøbak båthavn er å betrakte som en dugnadshavn der medlemmene i tillegg til avkrevd leiepris derfor må forvente å utøve en rimelig grad av dugnad, vakthold, vedlikehold og annen nødvendig fellesinnsats slik at båthavna med sine installasjoner fremstår i forskriftsmessig stand, - attraktiv for så vel publikum som medlemmer.

For medlemmene:  Logg inn i vårt administrasjonssystem (Havneweb) ved å tykke på knappen "Logg inn" øverst i dette bildet.  Brukernavn og passord har du fått tilsendt tildligere.  Har du glemt, eller forlagt dette - send oss en epost - så får du et nytt!

Vår personvernerklæring finner du her:  personvern.pdf 

Drøbak båtforenings maritime samlinger

Drøbak Båtforenings maritime samlinger er gjennom en årrekke bygget opp på dugnadsbasis av foreningens entusiaster.

I museets lokaler, like opp for småbåthavna i Drøbak, finner du en permanent utstilling av gamle båtmotorer og maritime gjenstander. Museet arrangerer også tematiske spesialutstillinger med utgangspunkt i lokalhistorie eller kystkultur.

                                                          museet

FROGN ØL & SPADSERFORENING tildelte Drøbak Båtforenings Maritime Samlinger, Glædesprisen for 2007.

Følgende tekst fulgte tildelingsbeviset: "Gjennom frivillig innsats, pågangsmot og et stadig tilstedeværende høyt kunnskapsnivå har Drøbak Båtforenings Maritime Samlinger ivaretatt og presentert en viktig del av vår historie på en aldeles strålende måte. Utforming og drift av samlingen inngår i Drøbaks totale kulturliv og er til glede. Oss har det glædet vedvarende gjennom mange år"

Åpning av Norsk lutefiskmuseum Drøbak
15. september  

Av Øyvind Joar Pettersen (tekst og foto)

Det var en akkurat passe forsamling tilstede da Norsk Lutefiskmuseum Drøbak åpnet sine dører som en naturlig del av Drøbak båtforenings Maritime Samlinger.

img_1035  img_1027

 Direktør 2 v/ Lutefisk Museet, Tom O. Johansen nevnte i sin åpningstale at det var tre store kultur-begivenheter i Norge dette året. Åpningen av Nasjonalgalleriet, Munch Museet og Norsk Lutefiskmuseum.

img_1047  img_1042

Direktør 1 v/ Lutefisk Museet, Jan Kåre Øien la heller ikke skjul på at dette var en stor dag for lutefisknytere og at museet var veldig klar for årets sesong. 

img_1054  img_0995

Det vanket forøvrig gaver og hilsninger fra nær og fjern.

img_1008

Spesielt nevnes må Æresmedlem Ole Endresen sin hyllest i form av en selvkomponert ode til Lutefisken. 
Oskar Kvåle sin landskjente hyllest til Lutefisken ble også avsunget, minst 6 stemt.

img_1030   img_1058

Deretter ble det servert marsipankake og kaffe. 

Interessen for museet var stor og det var tendenser til kø allerede kort tid etter avdukingen av Museets plakat og den offisielle åpning.

img_1022  img_1018

img_1003  img_1004

Nok en suksess for Norsk Lutefisk Museum Drøbak og Drøbak Båtforening som generøst har stilt lokaler til disposisjon.

                                               img_1005