Drøbak båtforening

Drøbak Båtforening er en ideell organisasjon som har som mål å ivareta medlemmenes interesser, - og derigjennom legge forholdene til rette for et godt maritimt og sosialt miljø som kan skape engasjement formedlemmene.
Alle interesserte med positivt syn på båtliv og havnemiljø i videste forstand kan bli medlemmer i Drøbak Båtforening.Medlemmer plikter å yte sitt beste til foreningens velferd og anseelse.

Drøbak Båtforening har som hovedoppgave å drifte foreningen i samsvar med inngått leieavtale for Drøbak båthavn, Kommunebrygga og Kroketønna 4. Dessuten videreføre oppgaver på Bergholmen etter avtale med Staten v/Forsvarsdepartementet, her representert av Nasjonale Festningsverk som forvalter Forsvarets anlegg på Kaholmene, Bergholmen og Håøya.

Drøbak båthavn er å betrakte som en dugnadshavn der medlemmene i tillegg til avkrevd leiepris derfor må forvente å utøve en rimelig grad av dugnad, vakthold, vedlikehold og annen nødvendig fellesinnsats slik at båthavna med sine installasjoner fremstår i forskriftsmessig stand, - attraktiv for så vel publikum som medlemmer.

For medlemmene:  Logg inn i vårt administrasjonssystem (Havneweb) ved å tykke på knappen "Logg inn" øverst i dette bildet.  Brukernavn og passord har du fått tilsendt tildligere.  Har du glemt, eller forlagt dette - send oss en epost - så får du et nytt!

Vår personvernerklæring finner du her:  personvern.pdf 

Drøbak båtforenings maritime samlinger

Drøbak Båtforenings maritime samlinger er gjennom en årrekke bygget opp på dugnadsbasis av foreningens entusiaster.

I museets lokaler, like opp for småbåthavna i Drøbak, finner du en permanent utstilling av gamle båtmotorer og maritime gjenstander. Museet arrangerer også tematiske spesialutstillinger med utgangspunkt i lokalhistorie eller kystkultur.

                                                          museet

FROGN ØL & SPADSERFORENING tildelte Drøbak Båtforenings Maritime Samlinger, Glædesprisen for 2007.

Følgende tekst fulgte tildelingsbeviset: "Gjennom frivillig innsats, pågangsmot og et stadig tilstedeværende høyt kunnskapsnivå har Drøbak Båtforenings Maritime Samlinger ivaretatt og presentert en viktig del av vår historie på en aldeles strålende måte. Utforming og drift av samlingen inngår i Drøbaks totale kulturliv og er til glede. Oss har det glædet vedvarende gjennom mange år"

DRØBAK FRA SJØEN

Lurer du på om Drøbaks bygningsmasse har forandret seg de siste 30 årene, er det bare å besøke båtmormuseet i Kroketønna. Da finner du svaret.

 Av Pål Mørk

Det er fotograf, makrellfisker og småbåtreder Øyvind Joar Pettersen som har sammenlignet Drøbaks kystlinje fra 1987 med i den vi kan se i dag. En morsom registrering av hvor det er dukket  opp ny bebyggelse i området mellom Husvik og Torkildstranda. Hus både til forargelse og glede.

    ag 1960 2019                %E3%98yvind joar anker

Drøbak båtforening

Det er medlemmer i Drøbak båtforening som både har etablert museet og som holder det i tipp topp stand til glede for en rekke båtmotorinteresserte turister. Da foreningens formann spurte vår lokale fotograf om å lage en utstilling i museets 2. etasje, dukket minnet og ideen om bildet fra 1987 opp.

En rask tur  på fjorden med kamera og termos viste med all tyelighet at det har skjedd mye i Drøbak disse årene, og et nytt bilde av samme motiv fant veien til databrikka. Idag henger bildene over hverandre i museet, i tillegg til en rekke detaljerte bilder fra Drøbaks kystlinje. Disse henger også ved siden av hverandre slik at det skal bli lett å se utviklingen på landsiden.

- Jeg har tatt 16 ulike utsnitt fra ulike deler av kystlinja, og områdene rundt Båthavna, Brunskogen, Dampskipsbrygga og Bråtan er morsom registrering. Det er kanskje ikke verdens største utstilling, men særlig for lokalbefolkningen kan det være gøy å se at det har skjedd mye i Drøbak de siste 32 årene, forteller Øyvind.

Nesten daglig kan folk som følger med på «fjaseboka» se gamle bilder fra Drøbak som Øyvind legger ut. Til stor glede for hundrevis av følgere, og som blir kommentert på en positiv måte av en rekke mennesker. Skulle det være den minst feil i teksten, enten det er årstall eller personer, blir den fort rettet opp av kunnskaprike sambygdinger.

Bildearkivet til Øyvind er over flere reoler, og det er en aldri så liten lokal, kulturskatt han betjener i sitt vesle studio og butikk i Storgata. Utstillingen i Kroketønna vil henge oppe til over sommeren, og det er med andre ord god tid for et lite Drøbak-studium for de som ønsker det.

%E3%98yvind joar inne

Øyvind har gjennom satt sammen en rekke utstillinger i Drøbak, og i hans humørfylte toppetasje surrer det mange nye ideer rundt. Utstillingen som vises i båtmotormuseet i sommer blir derfor med stor sannsynlighet ikke det siste stuntet fra Drøbaks egen fotograf.