Årsmøte 2022

Jensen Ståle, 22. January 2022


 

Årsmøtet 2022 (for driftsåret 2021) avholdes fredag 4. februar 2022 kl. 19:00 på Kumlegaarden.

På grunn av den pågående pandemien er reglene slik at vi maksimum kan ha 60 deltakere (inklusive styre og tillitsmenn).

For de av dere som ønsker å komme fysisk må vi be om en forhåndspåmelding, slik at vi ikke risikerer at noen kommer til lukket dør!  Det bli "førstemann til mølla"-prinsippet.

Send påmelding på epost til: post@drobak-baatforening.com

Frist for forhåndspåmelding er 28. januar 2022!

Vi ber allikevel ALLE om å benytte det digitale årsmøtet og avgi sine stemmer der. Dette blir sendt ut pr. SMS ca. en uke før årsmøtedatoen.

Årsmøtet vil bli streamet direkte på Internett i tillegg, slik at alle skal få anledning til å "være med" når det skjer.  Infomrasjon om dette kommer i en egen epost til alle.

Dokumenter til årsmøtet er lastet opp og du finner disse under "Dokumenter" i menyen på venstre side her i Havneweb.  Trykte eksemplarer vil også komme i en egen forsendelse med posten hjem til hver og en av dere!

 Tilbake