Regler for strømbruk i havna

Jensen Ståle, 4. May 2022


         

REGLER FOR TILKOBLING AV STRØM I DRØBAK BÅTHAVN 

 

De som ønsker å koble seg til landstrøm skal melde dette til kasserer på e-post: kasserer@drobak-baatforening.com

På̊ grunn av høye og varierende strømpriser vil forbruket på hver båt bli avlest en gang i uken. Hver måned beregnes et gjennomsnittlig strømforbruk, som avregnes hver måned når strømprisene er fastsatt. 

Styret fastsetter pris på strømleie basert på strømordningens samlende utgifter. (Strømpris, installasjon- og vedlikeholdskostnader). 

Tilkobling til landstrøm utløser automatisk fakturering. 

Landstrøm kan kobles til båten for forefallende arbeid og sporadisk ladning av batterier inntil 24 timer. Landstrømkablen skal være uskadet, typegodkjent for utendørs bruk og sikres på en slik måte at den ikke er til hinder for andre eller kan falle i vannet. 

Pr. 4.5.2022 varierer prisen pr. kWh mellom kr. 2,75 og kr. 3,38.
Med en pris på kr. 3,00 pr. kWh vil prisen for en måneds forbruk være: 

  • 200 W - kr. 432
  • 500 W - kr. 1.100
  • 1000 W - kr. 2.150 

 

Styret, 1.5.2022 

 

 Tilbake