Regler for strømbruk i havna

Jensen Ståle, 1. July 2022


         

REGLER FOR TILKOBLING AV STRØM I DRØBAK BÅTHAVN 


De som ønsker å koble seg til landstrøm skal melde dette til kasserer på e-post: kasserer@drobak-baatforening.com

På̊ grunn av høye og varierende strømpriser vil forbruket på hver båt bli avlest en gang i uken. Hver måned beregnes et gjennomsnittlig strømforbruk, som avregnes hver måned når strømprisene er fastsatt. 

Styret fastsetter pris på strømleie basert på strømordningens samlende utgifter. (Strømpris, installasjon- og vedlikeholdskostnader). 

For kun ladning vil det bli fakturert et minimumsbeløp på kr. 150 pr. måned.Tilkobling til landstrøm utløser automatisk fakturering. 

Landstrøm kan kobles til båten for forefallende arbeid og sporadisk ladning av batterier inntil 24 timer uten at fakturering utløses.

For de som ønsker det kan det installeres (for egen regning) egen måler i nærmeste strømstolpe. Denne vil være låsbar.

Landstrømkabelen skal være uskadet, typegodkjent for utendørs bruk og sikres på en slik måte at den ikke hindrer fri ferdsel eller kan falle i vannet.

Med en pris på kr. 2,50 pr. kWh vil prisen for en måneds forbruk være:

 

  • 200 W -   kr.    360,-
  • 500 W -   kr.    900,-
  • 1000 W - kr. 1.800,-

 

Styret, 1.7.2022 

 

 Tilbake