Rehabilitering av molo A

Jensen Ståle, 14. October 2022


 

Broen over "kloppa" og dekket m.v på molo A har langt overskredet "best før" datoen. Det har i lang tid vært sporadiske samtaler med ymse i Frogn kommune om å få utbedret forholdene.

Nå skjer det endlig noe!

Frogn kommune har hatt ute et offentlig anbud og valgt entreprenør for jobben.

Og jobben starter "ganske snart".  I anbudet står å lese 19. oktober 2022!.  Om man kommer i gang så fort er litt usikkert p.t., - men NÅ SKJER DET.

Det betyr at alle båter på molo A må flyttes i noen måneder. 
De mindre båtene (plassnr. 17 - 38) vil vi kunne få omrokkert over til T-brygger og andre plasser, men de "store" båtene på plass 1 - 16 må legges annet sted.

Vi har avtale med kommunen om at Gjestehavna er til vår disposisjon, og hver og en må sørge for å finne en plass der borte snarest muilg.  

Det vil ganske umiddelbart gå ut en e-post til de berørte med litt mer informasjon.

Vi håper at dette går greit og at vi "tidlig vår" kan spankulere på en nyoppusset og skinnende molo A igjen.


StyretTilbake