Regler for bruk av strøm - oppdatert informasjon

Jensen Ståle, 3. August 2023


REGLER FOR TILKOBLING AV STRØM I DRØBAK BÅTHAVN

De som ønsker å koble seg til landstrøm skal melde dette til kasserer@drobak-baatforening.com.

På grunn av høye og varierende strømpriser vil forbruket på hver båt bli avlest en gang pr. uke. 

For de som ikke har strømmåler vil det hver måned beregnes et gjennomsnittlig strømforbruk som avregnes en gang i måneden når strømprisen er fastsatt.

Styret fastsetter pris på strømleie basert på strømordningens samlede driftsutgifter. (Strømpris, installasjons- og vedlikeholdskostnader)

 • Minimumsbeløp pr. måned er kr. 200, som også gjelder ladning utover 24 timer.
 • Tilkobling av strøm utløser automatisk fakturering.
 • Landstrøm kan kobles til båten for forefallende arbeid og sporadisk vedlikeholdsladning inntil 24 timer uten at faktura utløses. 
 • Landstrømkabelen skal være typegodkjent til uten dørs bruk, uskadet, og sikres på en slik måte at den ikke hindrer fri ferdsel eller kan falle i vannet.
 • For en del ladepunkter er det montert egne strømmålere, og følgende gjelder:
 • Hver enkelt bruker skal lese av sin egen måler så nærme den siste dagen i måneden som mulig og sende resultatet til kasserer@drobak-baatforening.com
 • De som har fått tildelt uttak må låse dette da du er ansvarlig for strømforbruket på dette uttaket.
 • Disse blir belastet med leie av strømmåler med kr. 500,- pr. år

 

Med en pris på kr. 2 pr. kWh vil prisen for en måneds forbruk være:

 

 • 200W kr. 300
 • 500W kr. 775 
 • 1 000W kr. 1.500

 

Styret

Drøbak, 1.8.2023Tilbake