Nå er det slutt på sommerstrømsesongen

Jensen Ståle, 2. October 2021


 

Fra 1.10 gjelder reglementet for bruk av vinterstrøm.  Alle som fortsatt ligger tilbkoblet strøm vil bli fakturert for vinterstrøm i henhold til tidligere reglement.

Har du endringer eller spørsmål ta dette opp med Havnebetjent Arild Ek: 

mobil: 971 61 596, e-post: arilek@online.noTilbake