Kontaktinformasjon FBF

 Kontaktinformasjon

        

Leder                  John Olav Olsen              41533832        formann@forrebatforening.com
Nestleder          Tor Inge Breistein           91590193        nestformann@forrebatforening.com
Sekretær           Øyvind Sjo                         93896414        oyvind.sjo@haugnett.no
Kasserer            Ove Olsen                          90978597        ovolse@online.no
Styremedlem   Terje Nygård                     99457076        terje.nygard@haugnett.no