Ved søknad om fast  båtplass:


For å  få tildelt fast båtplass: Kriterie for å kunne kjøpe båtplass er at du må være bosatt i Tysvær kommune, samt bli medlem av båtforeningen.

Du kan kun stå på venteliste for tildeling av 1 stk båtplass og må velge 1 stk båtklasse 

I utgangspunktet er det ikke utleie av båtplasser. I noen tifeller er det likevel mulig med korttidsleie inntil en sesong av gangen med 14 dagers oppsigelse. 

Ved leie av båtplass: Skriv i komentarfeltet hvilket tidsrom du ønsker å leie båtplass og hvilken størrelse båtplass du ønsker. 

Båtplasser leies kun ut til medlemmer som er bosatt i Tysvær kommune. 

Leie av båtplass koster kr 500 pr mnd.

HUSK å skrive hvor lenge du ønsker å leie båtplass.