Ved søknad om å leie OG kjøp av båtplass:


Ved kjøp av båtplass: kriterie for å kunne kjøpe båtplass er at du må være bosatt i Tysvær kommune, samt bli medlem av båtforeningen.

Du kan kun stå på venteliste for kjøp av 1 stk båtplass og velge 1 stk båtklasse 


Ved leie av båtplass:Skriv i komentarfeltet hvilket tidsrom du ønsker å leie båtplass og hvilken størrelse båtplass du ønsker. 

Båtplasser leies kun ut til medlemmer som er bosatt i Tysvær kommune. 

Leie av båtplass koster kr 500 pr mnd.

HUSK å skrive hvor lenge du ønsker å leie båtplass.