Velkommen til Gjøvik Båtforening

Foreningen ble stiftet den 3. oktober 1946, etter flere år med ønske om å få til et samlingsted for Gjøviks båteiere. Gjøvik hadde en strand mot Mjøsa som hadde blitt benyttet som en havn for båter allerede fra vikingtiden. I Snorres Sagaer ble Hunnselva ved Gjøvik nevnt som et utskipingssted for kong Sverres langskip som hadde blitt fraktet fra Randsfjorden.


Det skulle gå hele 20 år før arbeidene med å lage det som vi i dag kaller “Gamlehavna” startet. Her hadde den gamle skipsbrygga i Gjøvik ligget i mange år med anløp av Mjøsfergene og Skibladner. De første årene ble det lagt ut bøyer med moringer av ymse slag. Gamlehavna ble bygget for båter beregnet opp mot 23 fot.
Nyhavna ble etablert i forbindelse med de første utsprengninger i Røverdalen (Fjellhallen) under forberedelsene til OL i 1994. Her fikk vi sprengstein som kunne bli benyttet til molo ut mot Mjøsa.
De siste 20 årene har foreningen hatt en rivende utvikling og vi mener vi har fått til en havn som tilfredsstiller behovene til både våre medlemmer og gjester.


Gjøvik Båtforening
Postboks 236,
2802 Gjøvik
epost: post@gjovik-batforening.no

Med vennlig hilsen
Gjøvik Båtforening