Styre Gjøvik Båtforening 2023

Grethe Solberg, 30. March 2023


Oversikt over styret som ble valgt på årsmøte 22.02.23 finner du i vedlegget under. 

styre_2023.pdf (139 kb)Tilbake