info om havna

Helgeroa båthavn

 

Vi har moderne brygger fra 2019 med 404 båtplasser. Vi har også et hyggelig lokale på brygga hvor det er forskjellige aktiviteter. Bryggene har mange punkter for vann og strøm. Alle båtplasser har kort vei!:God slipp som er åpen for alle - utbedret i 2022. Moderne avfallsanlegg med nedgravde containere. Bobleanlegg for alle landfaste båtplasser for å unngå frysing. Kran for båtopptak er på vei til å bli byttet ut. Den nåværende krana vil ikke brukes etter 1.7.2023 - 

Fasiliteter
Dusj
Gjesteplasser
Spisested
Strøm
Toalett
Vaskemuligheter