Innmelding og søknad om båtplass og i Helgeroa Båtforening (HBF)

Søknad om båtplass - innmelding i Helgeroa Båtforening (HBF)

Før du søker om båtplass, gjør deg kjent med Larvik Havn KFs reglement.
Det sier bl.a. noe om at personer med bostedsadresse i Larvik kommune har fortrinnsrett. Du finner også annen nyttig informasjon i reglement det er lurt å ha lest. Sett deg også inn i våre vedtekter, retningslinjer og regler.

- Reglement for kommunale småbåthavner i Larvik 
- Vedtekter for Helgeroa Båtforening
- Reglement for tildeling av båtplass
- Retningslinjer for leie-lån av båtplass
- Kriterier for leie av korttidsplass 
- Reglement Sjøbua  


Venteliste
Kun medlemmer i båtforeningen kan stå på venteliste for båtplass
Venteliste kjøp - Kun 2 kryss (ved flere kryss enn 2, fjernes de største breddene) 
Venteliste leie - Kun 1 kryss (ved flere kryss enn 1, fjernes de største breddene) 

Medlemskontingentene for 2018
- Vanlig(18-66 år)  kr.370,-
- Junior (0-17 år):  halv kontingent av vanlig (p.d.d kr.185,-)
- Senior (67 år+):   halv kontingent av vanlig (p.d.d kr.185,-)
- Familiemedlem   halv kontingent av vanlig (p.d.d kr.185,-)

Medlemskontingent betales årlig, og reguleres normalt etter kunsumprisindeksen.

Avgifter knyttet til båtplass for 2018
- breddeavgift: kr. 1 100,- per breddemeter
- vedlikeholdsgebyr: kr. 320,- per båtplass (unntak er jolleplasser)
- miljøgebyr: kr. 110,- per breddemeter 

Vinteropplag for 2017/2018-sesongen
- kr. 367,- per breddemeter