Innmelding og søknad om båtplass og i Helgeroa Båtforening (HBF)

Søknad om båtplass - innmelding i Helgeroa Båtforening (HBF)

Før du søker om båtplass, gjør deg kjent med Larvik Havn KFs reglement.
Det sier bl.a. noe om at personer med bostedsadresse i Larvik kommune har fortrinnsrett. Du finner også annen nyttig informasjon i reglement det er lurt å ha lest. Sett deg også inn i våre vedtekter, retningslinjer og regler.

- Reglement for kommunale småbåthavner i Larvik 
- Vedtekter for Helgeroa Båtforening
- Reglement for tildeling av båtplass
- Retningslinjer for leie-lån av båtplass
- Kriterier for leie av korttidsplass 
- Reglement Sjøbua  


Venteliste
Kun medlemmer i båtforeningen kan stå på venteliste for båtplass
Venteliste kjøp - Kun 2 kryss (ved flere kryss enn 2, fjernes de største breddene) 
Venteliste leie - Kun 1 kryss (ved flere kryss enn 1, fjernes de største breddene) 

Medlemskontingentene for 2024
- Vanlig(18-66 år)  kr. 445,-
- Junior (0-17 år):  halv kontingent av vanlig (p.d.d kr.222,-)

Medlemskontingent betales årlig, og reguleres normalt etter kunsumprisindeksen.

Avgifter knyttet til båtplass for 2024
-  Breddeavgift: kr. 1 600,- per breddemeter båtplass
-  Båtplassavgift jolleplass pr. breddemeter       kr.     800,-
-  Vedlikeholdsavgift: kr. 370,- 
-  Miljøavgift: kr. 130,- er breddemeter båtplass
-  Vinteropplagsavgift: kr. 390,- per breddemeter båtplass