Hjertnes Båtforening                           
img_1466.jpg

Po. Boks 119, 3201 Sandefjord

 

Formann:                                                              Tom Kristiansen       913 74 593      Formann@hjertnesbatforening.no

Nestleder og bryggesjef:                                Per Hofstedt              414 43 428     hofste@frisurf.no

Sekretær og tildeling av båtplasser:           Arne Hagen                938 88 000     sekreter@hjertnesbatforening.no

Kasserer:                                                              Hans P. Lorentzen    918 80 028      kasserer@hjertnesbatforening.no

Vaktsjef:                                                               Robert Skovly            412 41 990      robert.skovly@sfjbb.net