Hjertnes Båtforening                           
img_1466.jpg

Po. Boks 119, 3201 Sandefjord

 

Formann:                                                              Tom Kristiansen - 913 74 593 - formann@hjertnesbatforening.no

Nestleder og bryggesjef:                                Per Hofstedt - 414 43 428 - hofste@frisurf.no

Sekretær og tildeling av båtplasser:           Arne Hagen - 938 88 000 - sekreter@hjertnesbatforening.no

Kasserer:                                                              Hans P. Lorentzen - 918 80 028 - kasserer@hjertnesbatforening.no

Vaktsjef:                                                               Robert Skovly - 412 41 990 - robert.skovly@sandefjordbredband.net