img_1452.jpg 

 

Hjertnes Båtforening ble stiftet i 1988.

 

Anlegget var tidligere kommunalt drevet og ligger plassert rett syd for Park Hotell, på vestsiden av Sandefjordsfjorden.  Her ligger båtene godt skjermet for vær og vind, med unntak for uvær fra syd og sydøst.  Dette hører stort sett høsten til, når de fleste båtene er tatt opp for vinteren.

Båteierne i foreningen ønsket seg vann og strøm på bryggene samt en vaktbu på land.  Dette var Sandefjord kommune ikke interessert i og driften av anlegget ble i 1988 overtatt av den nystiftede båtforeningen.

Vedlikehold og nødvendige fornyelser har vært og er nødvendig og blir i stor grad utført på dugnad.            Like etter millenium skiftet ble bryggene fornyet og fungerer pr. i dag bra.

I 2012 ble det investert i nytt elektrisk anlegg på alle bryggene for å sikre kvaliteten på strømtilførselen og sikre båtene i havna mot uønsket krypstrøm/ strømlekkasje.

Foreningen har i dag drøye 200 medlemmer som disponerer båtplasser fra 2 meters bredde og opp til              5 meters bredde.  De bredeste plassene er bare tilgjengelige på betong bryggen mot nord.

I båtsesongen er det organisert vakthold ved bryggene. 

Hjertnes Båtforening er tilknyttet Oslofjordens Båteierunion. 

Fasiliteter
Strøm