Ta kontakt med oss

 

Postboks 239, 4291 Kopervik

Klubbhus: Stølebuktveien 14, 4250 Kopervik

epost til foreningen:                                epost@kobbernaglen.no
epost til websiden og webansvarlig:  info@kobbernaglen.no

 

.........................................................................................................................................................................................................

 

Styret Kobbernaglen 2020

 Leder: Stacy Ferkingstad tlf.91550270, stacy.ferkingstad@gmail.com

 Nestleder:Nils Mikal Sørhaug tlf. 92868397, nilsmikal@hotmail.com

 Sekretær: Camilla Ferkingstad tlf.95821593, cferk1983@gmail.com

 Miljø/siikerhetsansv. Lars Erik Gjertsen tlf.40607213, larserikgjertsen@hotmail.com

 Båtplassansv. Kristine Leidland tlf.92822369, kgronas@hotmail.no

 Kasserer: Jan R Smith, janrogenaessmith@gmail.com