Historikk

 

Vår historie

4.july 1966 møtte 12 båteiere på Parella i Kopervik for å danne en båtforening.
De valgte ett interimsstyre på 3 mann med Gerhard Sjursen som formann.  Kontingent ble satt til Kr.5,-.

Navnet på båtforeningen ble Kopervik og Stangeland Småbåtforening. Første generalforsamling (årsmøte) var 10.mai 1967 på Våjen Pensjonat. 14 medlemmer.
Valgte Gerhard Sjursen som formann for det første faste styret. Den andre generalforsamlingen ble holdt 22.februar 1968 på folkets hus hvor det ble krevd Kr.4.50 i bevertning.
Navnet ble endret til dagens navn Kobbernaglen Småbåtforening.  Grunnen til endringen var å ikke begrense medlemstilknyttingen til Kopervik og Stangeland og at navnet ble kortere. Kobbernaglen er navnet på fyret ved innseilingen til Kopervik.

Det var stort sett i Stangelandsvågen en hadde organiserte båtplasser som var eiet av kommunen. Men alt i 1968 så en på muligheten for en utvidelse innenfor brua i Kopervik, men det skulle gå ca: 20 år (1987) før en fikk startet opp utbygging av ett nytt større havneanlegg for småbåter innenfor brua på Skoleodden.

I mellomtiden hadde og Kommunen lagt ut flytebrygge på Svartups litt lenger inne i vågen.  Tre-fire år etter oppstart på Skoleodden kjøpte Kobbernaglen bryggene på Svartups av kommunen for å kunne utbedre parkeringsforholdene og vedlikeholde bryggene bedre. Nå pågår en videre utbygging vestover fra ” gamlebrygga” på Svartups.
I de kommende årene vil det komme 5 flytebrygger her. Kobbernaglens vimpel som er preget med Kobbernaglen fyrlykt ble først diskutert 1968. Det skulle gå 8 år før en ble enig. 1976 kom de første vimplene.Klubbhus var og på agendaen 1968. En startet med å bruke Stavanger Preserving som de kalte ”Bua”. I 1985 fikk en brakker i Stangelandsvågen. Og i 1990 vårt eget klubbhus på Skoleodden.
Dette ble overtatt fra driftsavdelingen i Karmøy kommune da de flyttet inn i nytt bygg.  I perioden frem til eget klubbhus ble det brukt private hjem, utesteder, Karmøy gymnas, ungdomsskolen og Eide skole til styremøter.

Kobbernaglen ble medlem i Konglig norsk båtforbund KNBF i 1980. I dag fremstår Kobbernaglen som en veldreven båtforening med eget klubbhus, 340 medlemmer, 200 båtplasser, kurser, deltagelse i gjestebryggen i Kopervik, administrasjon av Stangelandsvågen, månedlige medlemsmøter og flere fellesturer i båtsesong perioden.

Fasiliteter