Kontaktinformasjon for Malvik Båtforening

Funksjon                               Navn                              Telefon       Epost 

Leder                                             Hans K Helgesen              990 24 888     leder@malvikbaatforening.no
Sekretær                                      Knut Bersås                       951 02 035     sekretaer@malvikbaatforening.no
Økn.ansvarlig                             Ove M Grøntvedt             959 33 109     okonomiansvarlig@malvikbaatforening.no
Leder Havne og Hallkomite   Vidar Sørum                       928 90 422     leder-havna@malvikbaatforening.no

Leder Slipp/dieselkomité       Aage Fevaag                      452 61 823     leder-slippdiesel@malvikbaatforening.no
Leder Opplagkomitè               Tore Klefstad                     905 46 622     leder-opplag@malvikbaatforening.no
Leder Dugnadskomité             Esten Murbrekk               917 65 677     leder-dugnad@malvikbaatforening.no
Leder Hus/arr.-komité             Rita Elise Husby                959 26 013     leder-hus@malvikbaatforening.no
Utleie klubbhuset                     Rita Elise Husby                959 26 013     utleie@malvikbaatforening.no
Båtplasser                                   Joar Tvete Westrum       480 40 550      baatplass@malvikbaatforening.no
Web-ansvarlig                            Knut Bersås                        951 02 035     webansvarlig@malvikbaatforening.no 


Epost til styret:
post@malvikbaatforening.noMalvik Båtforening hovedside trykk her