God fortøyning

Bersås, Knut, 12. October 2019


 

God fortøyning man kan stole på i uvær og storm.
Bruk strekkavlastere.Tilbake