God start for Jollegruppen

Ole Christian Lekven, 28. November 2022


Det jobbes godt i kulissene for med reetablering av jollegruppe i Os Seilforening. Nylig mottok vi med glede støtte fra Ildsjelfondet, Sparebanken Vest, på hele 75 000 kroner.
Dette kommer god med i arbeidet. Det er behov for oppgradering av optimistjoller og annet utstyr.

En liten arbeidsgruppe jobber nå med å skaffe joller og utstyr, og det legges planer for mulige aktiviteter til våren, sannsynlig med unge jolleseilere fra regionen som trenerressurser.Lite er avklart enda, men arbeidsgruppen ser på muligheter for både rekrutteringsdager og kanskje dukker det opp en Sommerskole for barn og unge i regi av Os seilforening!

Om det er medlemmer som kunne tenke seg å bidra til dugnad og aktiviteter, eller kanskje driver eller har kontakter i bedrifter som kan tenke seg å bidra med sponsormidler til jollegruppen, høre vi gjerne fra deg!
Det samme gjelder om du har eller kjenner barn i aldersgruppen 8-15år som kan tenke seg å prøve jolleseiling til våren. 

Kontaktpersoner: 
Ole Christian Lekven, tlf 90603102
Ingjerd Næsheim Monclair, tlf 90975643
styret@os-seilforening.orgTilbake