Du kan her søke om Medlemskap i Os Seilforening.

Du kan også søke om båtplass og vil da bli satt på venteliste for tildeling av plass. Det er havnesjefen som tildeler plasser i hht til foreningens regler.

Dersom du allerede er medlem, kan du bli satt på venteliste ved å logge deg inn på Havneweb, velge Dashbord og Venteliste.