Miljøplan for ØMF

Østkanten Motorbåtforenings virksomhet i Breivik skal ikke forurense havnen, sjøen eller naturen omkring.
Planen skal være i samsvar med Stavanger kommunes handlingsplan for småbåthavner, og de forpliktelser ØMF har gjennom avtalen med kommunen.

Bruk av området

Området skal brukes til motorbåtinteressens fremme som fritidsaktivitet og båt å sjø interesse generelt. Området er åpent for fri ferdsel med tursti og en plen som blir holdt av medlemmene i ØMF. Det er en egen platting for utsettelse av småbåter på østsiden i havna.

Avfallshåndtering

ØMF har eget miljøhus med spilloljetank og stor bossdunk. ØMF har strenge regler for bruk av spilloljetank og restavfall. Batterier av alle slag blir tatt hånd om av ØMF sine medlemmer selv, da vi ikke har mottak av slikt. Vanlig restavfall kan legges i bossdunk i miljøhuset. Utrangert elektronikk blir også levert på forskriftsmessig måte.
ØMF har slipp med egnet spyleplass med avrenning til miljøkumme. Miljøkummen har 3 kammer som er i samsvar med retningslinjene til forurensningsdirektoratet. Miljøkummen sjekkes en gang i året.
I sommerhalvåret er det mer ferdsel en ellers i året. Dette medfører en del mer forsøpling som engangsgriller, tomflasker og papir. ØMF sine medlemmer rydder opp i dette.

Bruk av vann

Det er tilrettelagt for vann i sommerhalvåret på bryggene. Det er lagt ut nye vannledninger og koplinger på alle de nye flytebryggene. Vann brukes til bunkring og vask av båtene. Oppstår det lekasje på vannledninger er det enkel tillgang på avstengning til reperasjon er utført.

Bruk av energi

Det er tilrettelagt for strøm til båtene. Strømsøyler med lys på toppen + strømkabel til disse er nytt i 2014. Maks uttak pr. båt er 500 kw. I slipphuset og klubbhuset er det innstalert varmepumper.

Informasjon

Styret skal innformere medlemmene om foreningens miljøplan ved aktivt opplyse om hvor de finner denne. Den skal være i slipphuset som er den daglige samlingsplassen og hvor informasjon blir delt.

Fasiliteter
Strøm