%E3%98stkanten

Østkanten Motorbåtforening
            Om foreningen

ØMF ble stiftet 1938. Det var 18 båteiere som startet det hele. Noen eksakt dato finnes ikke, men det har vært en gang i første halvår ifølge skriv fra første kassabeholdning. 15 stk. betalte inn 10kr. 3 stk. betalte inn 11kr. som første kassabeholdning på hele 173kr. I krigsårene var medlemskontingenten på 2,50kr i året, etter krigen steg den til 5kr.

Breivik havn er delt mellom ØMF og Seilforeningen 1928, hvorav ØMF har indre del. Dette kom i stand etter forhandlinger og befaring av Stavanger Kommune den 14. januar 1940.

I 1970 innløste Stavanger Kommune området fra Bergesenfondet, og Breivik fikk da status som småbåthavn. etter dette kom moloen på plass, og havna ble delt slik den er idag.