Om Sætre båtforening

Sætre båtforening ble stiftet 26.051962 av en gjeng ivrige karer fra Sætre som felles ønsket å danne en sikker og trygg havn for båtene sine. Båtforeningen har siden den gang utviklet seg fra å være en liten forening med pålebrygger til å bli en mellomstor forening med moderne bryggeanlegg og klubbhus med alle fasiliteter.

I dag fester foreningen store deler av strandsonen i Sætre fra Hurum Kommune. Foreningen har her anlagt stor kombinert parkering og opplagsplass på land, klubbhus og 6 brygger fordelt på indre og ytre havn.

Til daglig blir foreningen drevet av ett styre bestående av 8 representanter, valgt av årsmøtet. Med seg har styret god hjelp av andre medlemmer til å kjøre truck, vaske, stelle uteplass og diverse vedlikehold.

Båtplasser

Sætre båtforening har ca. 350 båtplasser fordelt på 2 havner, indre – og ytre havn. Hver av havnene har 3 pirer. Størrelsene på båtplassene varierer fra 2m til 5m bredde. Samtlige båtplasser har tilgang på vann og strøm

Båtplassene er i all hovedsak eid av medlemmer, men foreningen disponerer noen få plasser til utleie. All utleie av båtplasser foregår gjennom styret.

Gjesteplass

Kommer du til Sætre med båt er du velkommen til å bruke en av våre gjesteplasser. Gjesteplasser bestilles og betales i Mooringo appen.

Ytterst på våre 3 nordligste brygger er det longside plasser for gjester, maks 1 i bredden. Øvrige gjesteplasser er markert ledige i appen mooringo hvor du også finner annen informasjon, opplysninger om hvor lenge plassen er ledig, telefonnummer til plasseier m.m.. 

Pris: 250 kr per døgn opp til 30 fot og 350 for større båter. 

Prisene er inkludert strøm, toalett og dusj.

 Ved spørsmål kontakt havnevaktene.

Parkering

Kommer du til Sætre med bil kan vi tilby gratis parkering med stor kapasitet.

Ytre havn:

Det er tillat å parkere på asfaltplassen ved klubbhuset samt grusplassen som ligger vis a vis seilforeningen og Sætre storkiosk. Parkeringsplassene er ikke oppmerket men det oppfordres til å parkere med omhu.

Kommer du med båt på henger er du velkommen til å bruke vår utsettingsrampe, men vi ber deg parkere hengeren på grusplassen vis a vis seilforeningen og Sætre storkiosk.

 Indre havn:

Det er tillat å parkere på grusplassen nede ved bryggene.

Utsetningsrampe

Sætre båtforening har utsetingsrampe både for småbåter på henger og større båter som har behov for truck eller kran.

Utsetning av båter med henger:

Ved brygge 2 i ytre havn finnes det en utsetningsrampe for småbåter som kommer med bil på tilhenger. Å sette ut båten her koster 50 kr. TIl høyre for bommen er det en kortleser som tar de aller fleste kort, Visa, Mastercard etc. Kjør helt inn til bommen før du åpner den. Er du for lang unna kan den lukke seg før du kommer forbi. 

Utsetting av båter med truck eller kran:

Ved brygge 2 i ytre havn finnes det en utsettingsrampe for større båter som må bruke truck eller kran. Størrelsen på båter som kan bruke rampen er begrenset til dypgående. Dybden ved rampen er fra 1,7 m til ca 2m avhengig av vannstanden. Sætre båtforening tilbyr truckløft for båter opp til 9 tonn.  Kapasiteten på trucken avhenger i stor grad av bredden til båten. Kontakt derfor truckføreren på forhånd.

Fasiliteter
Dusj
Gjesteplasser
Spisested
Strøm
Toalett
Vaskemuligheter