Ønsker du fast eller leie plass? 

For å bli medlem i Sætre Båtforening, må man ha bostedsadresse 3475 Sætre.  Medlemskapet koster kr. 500,- pr. år. For å bli medlem må du fylle ut skjemaet under samt skrive i merknadsfeltet at du ønsker å bli medlem. Ansenitet for kjøp av båtplass starter først å telle når du er meldt inn og har betalt kontingent.

Det er søknad om kjøp av båtplass en gang pr. år. Søknadsfrist 31. desember, med tildeling i februar/mars. Tildelingen av båtplasser går etter ansiennitet. 

 I sesongen er det også mulighet for medlemmer, som ikke har båtplass, og leie båtplass.

 Tildeling av andels plasser skjer etter følgende kriterier:

  1. Du må ha bostedsadresse 3475 Sætre
  2. Du må ha lagt inn dine ønsker om kjøp på medlemssidene innen 31. Desember. 
  3. Fordeling skjer etter ansenitet og innskudd må være innbetalt innen betalingsfrist, ellers går plassen videre til neste.

Andelseiere har rett til bruk av alle foreningens fasiliteter og vil få nøkkelkort til huset.

Tildeling av leieplasser skjer etter følgende kriterier:

  1. Søkere som er medlem eller som har leid plassen året før har førsteprioritet uavhengig om søkeren har bostedsadresse 3475 Sætre.
  2. Du må ha lagt inn dine ønsker om leie på medlemssidene innen 31. Desember. 
  3. Fordeling skjer etter ansenitet(venteliste) og leie må være innbetalt innen betalingsfrist, ellers går plassen videre til neste.

All kommunikasjon mellom medlemmene og styret går via e-post og våre web-sider. På web-sidene må medlemmene selv sørge for at informasjonen er oppdatert.

Priser båtplasser 

 Les nøye teksten over før du fyller ut søknadsskjema!