Kontaktinformasjon


Navn                                    Stilling                              Telefon                  

Oddvar Holmer                   Formann                       90 13 99 37
Bjørn Lie                                Kasserer                        958 24 045
Kjetil Stordalen                   Sekretær                       965 09 907
Torbjørn Krogstad              1. styremedlem .        35 55 61 28
Eivind Lykke Apalnes         2Havne formann        35 51 21 86           412 82 899
Geir Bjarne Sørensen        1. varamann                  924 45 501
Svein Hørtha                        2. varamann.                 950 97 147