jnkøjklølkjølkkljlj

Uttak og dugnad våren 2021

For detalinger angående uttak våren 2021. Logg deg på Havneweb for flere detaljer. 

Vinterstrøm

Vinterstrøm 2022
På grunn av strømprisene må Skjelsvik båtforening innføre andre vilkår for strøm vinteren 2022. Det betyr konkret at all bruk av strøm må man søke om. Det vil bli fakturert for faktisk bruk over 30 KWh pr mnd. Pris som legges til grunn er den månedlige fakturaen vi får fra vår strømleverandør for foregående måned. Logg inn på Havneweb for flere opplysninger. 

Informasjon om parkering

Årsmøtet 2015 vedtok å innføre parkeringsordning for å sikre medlemmene parkering og unngå problemene med fremmedparkering fra tidligere somrer.

Vi har avtale med Security Park for å overholde parkeringsbestemmelsene. Parkeringen vil bli kontrollert elektronisk med scanning av registreringsskilt (bil, henger, motorsykkel mv,) og hvert enkelt medlem vil derfor måtte registrere sine kjøretøy før parkering på området.

Det vi bli anledning til å registrere inntil 3 kjøretøy pr båtplass. Tilhengere som står koblet til bil bør ikke registreres. Frittstående henger må registreres.

Den enkelte vil selv få ansvaret for å oppdatere registeret på over godkjente registreringsnummer og vil kunne endre disse ved behov (f.eks. for besøkende). Det vil bli en liten avgift («parkeringsgebyr») for hver endring.

Nettstedet for administrasjon av dine kjøretøy, www.leieparkering.no

For å bli opprettet som bruker i dette systemet må hver enkelt båtplasseier sende inn sin emailadresse til vår administrator Niri Wårås på parkeringskjelsvik@gmail.com.  Båtplasseieren vil da få tilsendt en link for å opprette sin bruker i parkeringssystemet. De som ikke har email vil kunne få hjelp ved å kontakte Niri Wårås på telefon 90968471.

Det vil bli utstedt parkeringsbøter for kjøretøy som ikke er registrert i databasen. Området vil bli skiltet på godkjent måte ved innkjøringen. Vi har ikke anledning til å slette bøter lenger. Klage må gjøres via Security Park sin Internet side.

Parkeringstillatelser gis kun til båtplasseiere, ikke til medlemmer uten båtplass.

Priser Skjelsvik Båtforening

Priser og avgifter finnes her