Vinterstrøm og merking av båt

Dag Allan Jentoftsen , 27. October 2021


Vi ønsker at alle merker båten med NAVN og TELEFONNUMMER. Festes et godt synlig sted på krybbe eller presenningen. I løpet av vinteren hender det ofte at "noe" skjer med presenninger ol. Vi går jevnlige runder i havna og det vil gjøre jobben enklere for oss og andre å ta kontakt med eier dersom vi har et telefonnummer å ringe.

Fra og med 1. November vil alle som har tilkoblet strøm bli belastet for vinterstrøm dersom båten står tilkoblet mer enn tre dager av gangen. Vi napper ikke ut kontakten slik vi tidligere har gjort, men faktura sendes for vinterstrøm. Oppfordrer imidlertid alle som ønsker vinterstrøm, ca 300W, å søke i Havneweb, disse vil bli merket med "Vinterstrøm 21/22" av oss. Tilbake