Sesongstart

Dag Allan Jentoftsen , 18. March 2024


Båthavna åpner 15. april. Har en behov for å ut tidligere, må det søkes.

Havnesjef vurderer forholdene i havna mtp isdannelse.Tilbake