Om foreningen

Son  Båtforening org.nr. 979518005 ble stiftet i 1976 for å arbeide for å skape et godt miljø for fritidsbåteiere   i Son og omegn. Foreningens virksomhet er basert på dugnadsinnsats, og det er vedtatt dugnadsplikt for medlemmene.  Foreningens virksomhet var tidligere lokalisert til kommunens opplagsplass i Sonskilen, hvor også foreningen foresto en vesentlig del av driften. I 2002 overtok foreningen driftsansvaret for opplag og båthavn på Søndre Brevik etter at kommunen solgte sin eiendom i Son havn nord.

I 2010 ble havna på Søndre Brevik totalrenovert. Det er i dag ca 400 breddemeter brygger som gir plass til mellom 150 og 200 båter ekskl. jolleplasser for rettighetshavere i området.

Foreningen har i dag ca 500 medlemmer og ledes av et styre på 7 medlemmer.

Årsmøtet som avholdes hvert år innen utgangen av februar, er foreningens høyeste organ.

Fasiliteter