Kjøpe båtplass (andel) eller leie plass

LEDIGE BÅTPLASSER

 

Det er mulig å legge seg inn på Venteliste - for både kjøp og leie - nedenfor. 

Ønsker du å søke om medlemskap - bruk skjemaet nedenfor

 

Priser pr. 1. Mars 2022

Vedtekter - Son Båtforening