Du kan kontakte oss på følgende måter:

Epost: post@stangebaatforening.com

Post: 
Postadr: Stange Båtforening
postboks 164
2336 STANGE

Eller: 
v/ Terje E. Dahl
Telefon 928 43 761